Speciální pedagogika

Zaměření na problematiku speciální pedagogiky dětí a mládeže

 

Zaměření na problematiku dětí a mládeže od 3 do 19 let, MŠ, ZŠ, SOU a SŠ, spolupráce s rodiči a pracovníky škol a školních zařízení, úřadů a lékařů

Odborná publikace a přednášky s tématikou speciální pedagogiky.

Odborné kurzy v oblasti speciální pedagogiky, psychologie a distančního vzdělávání.

Člen Asociace školních psychologů.